6 tháng đầu năm 2017, trung bình mỗi ngày Việt Nam lại có thêm 393 tên miền quốc gia (.vn) mới...

Thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã phát triển được 70.900 tên miền quốc gia (.vn) và như vậy, trung bình mỗi ngày lại có khoảng 393 tên miền quốc gia (.vn) ra đời.

VNNIC cho biết, trong 4 năm gần đây, tốc độ phát triển tên miền quốc gia (.vn) trung bình hàng năm đều đạt hơn 10%. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tên miền (.vn) đang được duy trì trên hệ thống là 408.382, gấp hơn 3,2 lần so với tổng số tên miền (.vn) tại thời điểm cuối năm 2010.

Theo số liệu thống kê của VNNIC, tỷ lệ website có sử dụng tên miền (.vn) trong toàn bộ không gian tên miền (.vn) đạt trên 50%, trong đó có những đuôi tên miền có tỷ lệ sử dụng cao như: gov.vn (81,31%), edu.vn (74,48%) và org.vn (68,92%).

Trong khi đó, đối với hệ thống các trường đại học trên cả nước, gần như đạt 100% các trường sử dụng tên miền (.vn) làm tên website chính của trường. Năm 2016, cơ cấu chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền (.vn) giữa tổ chức và cá nhân là 54% và 46% so với năm 2012 là 63% và 37%.

Theo VNNIC, khoảng cách về số lượng đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam đã dần được thu hẹp. Theo thống kê, hiện tỷ lệ sử dụng tên miền (.vn) và tên miền quốc tế nói chung tại Việt Nam đạt khoảng 50 - 50. Đặc biệt, liên tục từ năm 2011 đến nay, tên miền (.vn) luôn là tên miền quốc gia (ccTLD) có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực ASEAN và nằm trong top 10 ở châu Á.

Trung tâm Internet Việt Nam cũng cho biết, với việc mức phí tên miền (.vn) thay đổi theo chiều hướng cạnh tranh với tên miền quốc tế, đồng thời việc cho phép chuyển nhượng tên miền (.vn) góp phần hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập đăng ký, sử dụng tên miền này, góp phần tăng hiệu quả kinh tế xã hội xét về mặt quản lý nhà nước, về mặt thông tin cũng như thu ngân sách nhà nước đối với tên miền (.vn).